Rijbewijs verloren?

Dat is vervelend, maar oplosbaar. Afhankelijk van waar je woont en waar je je rijbewijs bent verloren, gelden er procedures voor het verkrijgen van een nieuw rijbewijs.

Nederlands rijbewijs verloren?

Als je in Nederland woont en een nationaliteit hebt van een land van de Europese Unie (EU) of Europese Vrijhandels Associatie (EVA), kunt je een nieuw rijbewijs aanvragen in de gemeente waar je staat ingeschreven.

Als er sprake is van verlies of diefstal moet je een proces-verbaal inzake vermissing/diefstal van het rijbewijs inleveren bij de aanvraag. Dit geldt ook als je je rijbewijs hebt verloren buiten Nederland. Dit proces-verbaal moet opgemaakt zijn door een ambtenaar van de Nederlandse politie.

Voor een aantal gemeenten geldt dat je geen proces verbaal hoeft in te leveren, maar dat jezelf een verklaring invult bij je gemeente. Het betreft hier de gemeenten in de politieregio's Amsterdam Amstelland en Zuid Holland Zuid, Gelderland Midden en de gemeente Rotterdam.

Buitenlands rijbewijs verloren

Had je een rijbewijs dat is afgegeven in een EU/EVA lidstaat, Aruba of de voormalige Nederlandse Antillen? Dan moet je naast een proces-verbaal ook een verklaring van echtheid inleveren. Het proces-verbaal moet opgemaakt zijn door een ambtenaar van de Nederlandse politie. De verklaring van echtheid kunt je aanvragen bij de buitenlandse autoriteit, die het rijbewijs hebt afgegeven.

Je moet ook één kleurenpasfoto en een geldig paspoort of ander geldig identiteitsbewijs meenemen. De gemeente neemt je aanvraag vervolgens in behandeling. Als de aanvraag akkoord is, krijgt je een nieuw rijbewijs voor de normale geldigheidsduur.

Als je een rijbewijs verloren bent uit een ander land dan een EU/EVA lidstaat, Aruba of de voormalige Nederlandse Antillen dan kunt je geen aanvraag indienen voor een Nederlands rijbewijs.

Rijbewijs verloren, toch rijden?

Wie een motorrijtuig bestuurt zonder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs wordt bekeurd. Ook wanneer men het rijbewijs niet kan laten zien, omdat het verloren is, wordt bekeurd. Soms gaat een agent er wel schappelijk mee om als u een aangifte kunt laten zien, maar dit hoeft de agent officieel niet door de vingers te zien.

Kosten verloren rijbewijs

De Nederlandse gemeenten bepalen de prijs van het rijbewijs. De prijs is opgebouwd uit 2 onderdelen: rijkskosten en gemeentelijke kosten. De rijkskosten zijn bepaald op een vast bedrag van € 9,50 (per 1 januari 2012) per rijbewijs. De gemeentelijke kosten staan niet vast, deze verschillen per gemeente. Dit wordt onder andere veroorzaakt door verschillen bij gemeenten in schaalgrootte, openingstijden en aantal afgiftelocaties. Maximumtarief rijbewijs

Er komt wel een maximumtarief voor rijbewijzen. Het aanvragen van een rijbewijs mag niet meer dan € 37,05 (prijspeil juli 2011) gaan kosten. Het is nog onduidelijk wanneer dit maximumtarief ingaat.

Links